سایز فونت

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی پست سازمانی شماره تلفن 
۱ علی بهرامی کردعلیوند لیسانس عمران معاون مدیریت بحران ۳۳۲۴۳۹۲۵
۲ فاطمه جافری فوق لیسانس معماری کارشناس مسئول امداد و نجات ۳۳۲۴۳۹۲۵
۳ صمد طهماسبی فوق لیسانس علوم سیاسی کارشناس مسئول مطالعات و پیشگیری ۳۳۲۴۳۹۲۵
۴ رئوف باباعباسی فوق لیسانس عمران کارشناس امداد و نجات ۳۳۲۴۳۹۲۵
۵         ۳۳۲۴۳۹۲۵