سایز فونت

bohran.jpeg

مشخصات مدیر کل بحران لرستان

نام و نام خانوادگی: مهدی پازوکی  

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سابقه خدمت: ۲۳ سال

تلفن : ۳۳۲۴۳۹۲۵