سایز فونت

 

b.bargh.jpg

 

- در صورتیکه مجبور به ترک منزل یا محل سکونت خود هستید ، قبل از خروج حتما" جریان برق را قطع کنید.

- در هنگام سیل به پست های زمینی و هوایی برق نزدیک نشوید.

- از سیم های آویزان برق دور شوید و این موارد را به اتفاقات برق ۱۲۱ اطلاع رسانی نمایید.

- سیل به خطوط برق آسیب می رساند و موجب بروز آتش سوزی می شود.

- در آپارتمان ها و هنگام نفوذ آب به پارکینگ ها کلید اصلی برق را قطع نمایید.

- در هنگام سیل به تجهیزات و ادوات الکتریکی از جمله ایستگاههای پمپاژ نزدیک نشوید و از روشن کردن این تجهیزات خودداری نمایید.

- در هنگام سیل بمنظور پیشگیری از برق گرفتگی با قطع کلید فیوز آسانسور اقدام نمایید.

- در هنگام سیل از دست زدن به تاسیسات برق از جمله تابلوها و پایه های معابر خودداری نمایید.

- قابل توجه مشترکین برق که در زمان بی برقی از مولدهای برق منصوبه قصد استفاده دارند ، ضمن هماهنگی با اداره برق پس از داشتن شرایط ایمنی اقدام نمایند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید