سایز فونت

 

b_۳00_0_۱۶۷۷۷۲۱۵_00_images_unnamed-۱-e۱۶0۷۶۱۵8۵۵۷۶۷.jpg

وضعیت نیروگاههای مقیاس کوچک در استان لرستان ۶ ماهه اول ۱۴۰۱

نیروگاههای گازی افتتاح شده ۶ ماهه اول ۱۴۰۱

شهرستان

ظرفیت نامی(مگاوات)

ظرفیت عملی (مگاوات)

نام نیروگاه

ردیف

دورود

۳.۸۶

۳

نور افزای افلاکیان

۷

----

۳.۸۶

۳

جمع کل

 

                                                                               

 

                   وضعیت نیروگاههای خورشیدی استان از ابتدا تا پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۱

 

تعداد نیروگاه خورشیدی

مبلغ پرداختی به مشترکین (ریال)

کاهش گاز گلخانه ای   (متر مکعب)

صرفه جویی سوخت فسیلی (متر مکعب)

صرفه جویی آب (لیتر)

انرژی تولیدی                                                   (کیلو وات ساعت)

ظرفیت نیروگاهها     (کیلو وات)

۱۶۵

۸۰۳۴۰۳۲۰۶۵۳

۲۹۴۶۲۹۶

۱۲۸۹۰۰۵

۱۰۱۲۷۸۹

۴۶۰۳۵۸۸

۱۲۴۱

           

 

عملکرد نیروگاههای خورشیدی ۶ ماهه اول ۱۴۰۱

تعداد نیروگاه خورشیدی

مبلغ پرداختی به مشترکین (ریال)

کاهش گاز گلخانه ای   (متر مکعب)

صرفه جویی سوخت فسیلی (متر مکعب)

صرفه جویی آب (لیتر)

انرژی تولیدی                                                   (کیلو وات ساعت)

ظرفیت نیروگاهها     (کیلو وات)

۴۱

۱۵۵۱۵۰۹۳۱۱۴

۴۴۰۱۷۵

۱۹۲۵۷۶

۱۵۱۳۱۰

۶۸۷۷۷۳

۲۳۰

 

  

وضعیت نیروگاههای مقیاس کوچک در استان لرستان

نیروگاههای گازی در حال بهره برداری

 

شهرستان

ظرفیت نامی(مگاوات)

ظرفیت عملی (مگاوات)

نام نیروگاه

ردیف

پلدختر

۷

۲

مهرگان

۱

بروجرد

۷

۴

بارقه افکن

۲

الیگودرز

۱۰

۴

پایا نیرو زاگرس

۳

خرم آباد

۷.۸

۶

کوثر

۴

ازنا

۶

۴

افلاک پالایش خرم

۵

بروجرد

۷

۶

ارتباطات الماس نیرو

۶

دورود

۷.۷۲

۶

نور افزای افلاکیان

۷

----

۵۲.۵۲

۳۲

جمع کل

 

 

 

 

وضعیت نیروگاههای برق آبی استان

شهرستان

ظرفیت نامی(کیلو وات)

ظرفیت عملی (کیلو وات)

نام نیروگاه

ردیف

ازنا

۱۰۰۰

۹۰۰

دره تخت

۱

بروجرد

۱۷۰

۱۳۰

پردیسان سازه

۲

الیگودرز

۳۰۰

۲۰۰

شول آباد

۳

----

۱۴۷۰

۱۲۳۰

جمع کل

 

 

 

 وضعیت نیروگاههای خورشیدی ادارات استان 

انرژی تولید شده (کیلو وات ساعت)

ظرفیت(کیلو وات)

تعداد نیروگاه

۱۳۹۶۱۵۶

 

۳۳۶

۲۰

                 

نیروگاههای بزرگ

شهرستان

ظرفیت نامی(مگا وات)

تولید خالص(مگاوات ساعت)

نام نیروگاه

ردیف

الیگودرز

۴۵۰

۱/۲۷۶۴۲۸

نیروگاه رودبار

۱

خرم آباد

۳۲۴

۱/۱۹۱۹۶۴۷

نیروگاه خرم آباد

۲

دورود

۹۰

۶/۴۲۸۰۸

نیروگاه گازی دورود

۳

----

۸۶۴

۲۲۳۸۸۸۳.۸

جمع کل

 

 

 

نیروگاههای گازی صدور موافقت نامه و پروانه احداث جهت اجرا

شهرستان

ظرفیت نامی(مگاوات)

ظرفیت عملی (مگاوات)

نام نیروگاه

ردیف

خرم آباد جنب گلخانه دارایی

۴

۴

اقتصاد انرژی پایدار

۱

الشتر-شهرک صنعتی

۷

۷

آذرخش نیرو باختر

۲

چالانچولان

۷

۷

نور افزای افلاکیان

۳

----

۱۸

۱۸

جمع کل

 

                   منبع: سایت شرکت برق استان لرستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید